قیف فروش و تاثیر سامانه بر افزایش خروجی آن

قیف فروش و تاثیر سامانه بر افزایش خروجی آن

مدیریت خط فروش از فعالیت های اصلی هر کسب و کاری است. شما با کمک قیف فروش می توانید کل فرایند فروش را به صورت یک قیف (در قسمت بالا گسترده تر و در قسمت پایین باریک تر) کنترل کنید. سامانه قیف فروش سامانه ای ارزشمند برای به دست آوردن بینش، برنامه ریزی و مدیریت […]

در بهیـدو مشـاوره رایگـــان دریافت کنیـد

Name(Required)
×

در بهوان مشاوره رایگان دریافت کنید

فرم مشاوره