سامانه تعمیر و نگهداری

سامانه تعمیر و نگهداری با رویکرد : مدیریت اطلاعات تعمیر و نگهداری دستگاه ها

سامانه تعمیر و نگهداری جهت مدیریت و کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات، کسب بیشتر ارزش دارایی ها و افزایش چرخه عمر دارایی های فیزیکی در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی ها، کاهش هزینه ها و حذف حوادث تهیه شده است. با این سامانه می توانید، مدیریت کامل اطلاعات و دستگاه ها، زمان تعمیرا و پایگاه دانشی از اتفاقات رخ داده داشته باشید.

امکان ثبت تخصص های مورد نیاز برای هر مورد

دستورکارها

دارای سیستم جستجوگر حرفه ای

مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

امنیت و مدیریت کاربران

امکان ثبت و مدیریت دستور کار

مدیریت آرشیو مستندات فنی و ضمایم

مدیریت گارانتی و خدمات پس از فروش

امکان تعریف سرویس های پیشگیرانه

مدیریت خرابی ها (تعمیرات اضطراری EM)

امکان ثبت اطلاعات ماشین آلات، تجهیزات و …

امکان تعریف بانک اطلاعات دستگاه ها

مدیریت ابزار آلات

داشبورد عملیاتی و کارتابل کاربر