مدل کانو (KANO) بهترین روش سنجش رضایت مشتری

مدل کانو (KANO) بهترین روش سنجش رضایت مشتری

مدل کانو (KANO) در واقع یک تئوری توسعه محصول یا خدمات است که به شما کمک می کند تا بدانید کدام ویژگی های مورد نظر خود را در یک محصول یا خدمات درج نمایید تا از این طریق رضایت مشتری را افزایش دهید. از آنجا که عنصر رضایتمندی مشتری یکی از بخش های حیاتی هر […]

در بهیـدو مشـاوره رایگـــان دریافت کنیـد

Name(Required)
×

در بهوان مشاوره رایگان دریافت کنید

فرم مشاوره